Stručni saradnici

Stalno usavršavanje je pretpostavka kvaliteta

Jasminka Jovanović, strukovni ekonomista

Poslovni sekretar
 • administrativni poslovi  - poslovni sekretar
 • više od 25 godina iskustva na knjigovodstvenim poslovima
 • organizacija računovodstvene službe, sastavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja
 • iskustvo na poslovima ekonomskih analiza
office@euaudit.com

Mitar Filipović, pravnik upravnih poslova

Stručni saradnik
 • više od 35 godina iskustva na pravno - administrativnim poslovima
 • učešće u izradi normativnih akata
 • iskustvo na poslovima odgovornog lica za izvršavanje obaveza iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • posrednik u uspostavljanju i održavanju kontakta sa nadležnim državnim organima, Poreskom upravom, Komorom ovlašćenih revizora, Komisijom za HOV, Ministarstvom finansija i drugim institucijama
mitar.filipovic@euaudit.com

Tatjana Mihić, master filolog

Prevodilac
 • prevod finansijskih izveštaja, revizorskih izveštaja, studija o transfernim cenama, procena vrednosti kapitala i drugih izveštaja
 • prevod ugovora, ponuda, tenderske dokumentacije
 • korespondencija sa stranim klijentima
 • održavanje arhive i ostala organizacija
 • zapisničar
 • ostale administrativne dužnosti
tatjana.mihic@euaudit.com

Bilo bi nam zadovoljstvo da u neposrednom razgovoru predstavimo usluge iz naše delatnosti.

Prof. dr Milovan Filipović, direktor

Naši klijenti

Naše reference su zadovoljni korisnici usluga