Partneri društva

Stalno usavršavanje je pretpostavka kvaliteta

Prof. dr Milovan Filipović

Partner i direktor društva, Licencirani ovlašćeni revizor i konsultant
 • partner i direktor Društva
 • predsednik skupštine Komore ovlašćenih revizora
 • član Komisije za sprovođenje ispita za ovlašćenog revizora pri Komori ovlašćenih revizora
 • više od 30 godina iskustva na poslovima računovodstva i finansija, rukovodećim funkcijama u privredi, berzanskom i spoljnotrgovinskom poslovanju
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja, procene vrednosti preduzeća, računovodstvenog i finansijskog konsaltinga i drugim projektima
 • sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast
 • koautor više knjiga iz oblasti finansija, računovodstva i procene vrednosti preduzeća
milovan.filipovic@euaudit.com

Prof. dr Mirko Andrić

Partner društva, Ovlašćeni revizor i konsultant
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja, izrade i revizije biznis planova i procene vrednosti preduzeća
 • profesor na poslediplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici
 • član Ekonomskog naučnog društva Srbije
 • član redakcije časopisa Računovodstvo i časopisa Revizor
 • autor i koautor više knjiga i naučnih i stručnih radova iz oblasti revizije, finansija i investicija
 • mentor 7 doktorskih disertacija
mirkoandric51@gmail.com office@euaudit.com

Bilo bi nam zadovoljstvo da u neposrednom razgovoru predstavimo usluge iz naše delatnosti.

Prof. dr Milovan Filipović, direktor

Naši klijenti

Naše reference su zadovoljni korisnici usluga