Licencirani i ovlašćeni revizori

Stalno usavršavanje je pretpostavka kvaliteta

Prof. dr Milovan Filipović

Partner i direktor društva, Licencirani ovlašćeni revizor i konsultant
 • partner i direktor Društva
 • predsednik skupštine Komore ovlašćenih revizora
 • član Komisije za sprovođenje ispita za ovlašćenog revizora pri Komori ovlašćenih revizora
 • više od 30 godina iskustva na poslovima računovodstva i finansija, rukovodećim funkcijama u privredi, berzanskom i spoljnotrgovinskom poslovanju
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja, procene vrednosti preduzeća, računovodstvenog i finansijskog konsaltinga i drugim projektima
 • sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast
 • koautor više knjiga iz oblasti finansija, računovodstva i procene vrednosti preduzeća
milovan.filipovic@euaudit.com

Prof. dr Mirko Andrić

Ovlašćeni revizor i konsultant
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja, izrade i revizije biznis planova i procene vrednosti preduzeća
 • profesor na poslediplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici
 • član Ekonomskog naučnog društva Srbije
 • član redakcije časopisa Računovodstvo i časopisa Revizor
 • autor i koautor više knjiga i naučnih i stručnih radova iz oblasti revizije, finansija i investicija
 • mentor 7 doktorskih disertacija
mirkoandric51@gmail.com office@euaudit.com

Prof. dr Đoko Malešević

Licencirani ovlašćeni revizor i konsultant
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja, revizije projekata, revizije po osnovu dokapitalizacije, revizije kapitala
 • ovlašćen za edukaciju ovlašćenih računovođa od strane ACCI
 • objavio veći broj knjiga i naučnih radova iz analize, revizije i konsaltinga
office@euaudit.com

Dimitrije Filipović, mast. ekon.

Zamenik direktora, Licencirani ovlašćeni revizor
 • član tima na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • ocena kreditnog boniteta preduzeća
 • iskustvo na poslovima revizije po osnovu ispunjenja ugovornih obaveza
 • konsultantske usluge o porezu na dobit, izrada studija o transfernim cenama 
dimitrije.filipovic@euaudit.com

Dr Jelena Krpić

Licencirani ovlašćeni revizor i konsultant
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • iskustvo u bankarstvu i privredi na poslovima pripreme i izrade finansijskih izveštaja
 • iskustvo u računovodstvenom i finansijskom konsaltingu
jelena.krpic@euaudit.com

Ljiljana Mladenović, dipl. ekonomista

Licencirani ovlašćeni revizor
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • iskustvo na računovodstvenim poslovima
 • iskustvo u poslovanju osiguravajućih društava
ljiljana.mladenovic@euaudit.com

Tanja Mičić, master ekonomista

Licencirani ovlašćeni revizor
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • član tima na projektima upravljačko računovodstvo, procena vrednosti kapitala i imovine, ocena kreditnog boniteta preduzeća
andrictanja86@gmail.com

Radmila Antonijević, dipl. ekonomista

Licencirani ovlašćeni revizor
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima šefa računovodstva
 • stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast
radmila.antonijevic@gmail.com

Dr Luka Filipović

Ovlašćeni Revizor
 • član tima na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • iskustvo na projektima upravljačko računovodstvo, procena vrednosti kapitala i imovine, ocena kreditnog boniteta preduzeća
 • iskustvo u berzanskom i spoljnotrgovinskom poslovanju
 • iskustvo u poslovima numerisanja artikala EAN bar kod simbolizacijom
 • autor i koautor više naučnih i stručnih radova iz oblasti finansija
 • iskustvo na poslovima revizije po osnovu dokapitalizacije i ispunjenja ugovorenih obaveza
luka.filipovic@euaudit.com

Bilo bi nam zadovoljstvo da u neposrednom razgovoru predstavimo usluge iz naše delatnosti.

Prof. dr Milovan Filipović, direktor

Naši klijenti

Naše reference su zadovoljni korisnici usluga