O nama

Reference potvrđuju kvalitet našeg rada

Naše usluge

Privredno društvo EuroAudit doo. Beograd osnovano je u avgustu 2001. godine na osnovu licence Ministarstva finansija SCG br. 5/2-03-0004/01 za obavljanje delatnosti pružanja usluga zakonske revizije, finansijskog, računovodstvenog i konsaltinga u vezi sa porezima. Kontinuitet u obavljanju registrovane delatnosti podržan je dozvolom Ministarstva finansija Republike Srbije broj 401-00-2369/2014-16 od 23. jula 2014. godine u skladu sa Zakonom o reviziji („Sl. glasnik RS“ 62/2013)

Revizija finansijskih izveštaja

Revizija poslovanja

Revizija specijalnih bilansa

Finansijski Due Diligence sa ocenom kreditnog boniteta

Transferne cene

Računovodstveni konsalting

Procena vrednosti imovine i/ili kapitala

Poreski Konsalting

Naši zadovoljni klijenti

Nastojimo da raspoložive kapacitete posvećenih profesionalaca stavimo na raspolaganje za izvršenje naših usluga. Posvećenost cilju dobrog poslovnog odlučivanja i zaštite od rizika u poslovanju je pozitivan odgovor zadovoljnih klijenata.

Naši kapaciteti i stručnost

Naše konsultantske i revizorske usluge zasnovane su na principu kvalitet iznad forme, uz punu zastupljenost forme kao dokaza postupaka u radu i rezultata rada. Obavljamo delatnost više od 15 godina i verujemo da je uspeh da opstanemo odraz stručnog i profesionalnog rada.

500

Klijenata

30

Zaposlenih

12

Sertifikovanih revizora

5

Doktora nauka

Bilo bi nam zadovoljstvo da u neposrednom razgovoru predstavimo usluge iz naše delatnosti.

Prof. dr Milovan Filipović, direktor

Naši klijenti

Naše reference su zadovoljni korisnici usluga