Naši klijenti

Naše reference su zadovoljni korisnici usluga

Holding

Moj kiosk group

Holding kompanija

Beograd

Proizvodna delatnost

Matijević IM, d.o.o

Perada i konzervisanje mesa

Novi Sad

Topola IM, a.d.

Prerada i konzervisanje mesa

Bačka Topola

Aleva a.d.

Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

Novi Kneževac

Simpo a.d.

Proizvodnja i prodaja nameštaja

Vranje

Krušik a.d.

Proizvodnja oružja i municije

Valjevo

Diva Divani d.o.o.

Proizvodnja ostalog nameštaja

Vranjska Banja

Poliester Grupa a.d.

Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike

Priboj

Kartonval d.o.o.

Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

Beograd

Yumco a.d.

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Vranje

Contitech d.o.o.

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

Subotica

JURA Corporation d.o.o.

Proizvodnja električne opreme za motorna vozila

Rača

Zastava Oružje

Proizvodnja oružja

Kragujevac

Abela

Proizvodnja dijetetskih proizvoda

Poljoprivreda

Matijević IM, d.o.o

Perada i konzervisanje mesa

Novi Sad

Almex - Stari Tamiš a.d.

Poljoprivredno gazdinstvo

Pančevo

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Novi Sad

Institut za kukuruz Zemun Polje

Zemun Polje

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Srbijašume JP

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Beograd

Vojvodinašume JP

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Novi Sad

Trgovina na veliko i malo

B.P.M. export-import d.o.o.

Nespecijalizovana trgovina na veliko

Beograd

KIA auto d.o.o.

Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

Beograd (Zemun)

Roma company d.o.o.

Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Beograd (Zemun)

N Sport d.o.o.

Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

Beograd (Zemun)

Sport Vision d.o.o.

Trgovina na veliko odećom i obućom

Beograd

Albo d.o.o.

Trgovina na veliko i malo

Beograd

Euro 07 d.o.o.

Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila

Beograd

Yunycom d.o.o.

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Beograd

Euro Gas d.o.o.

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

ART petrol d.o.o.

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

Beograd

Građevinarstvo

Strabag AG

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Beograd

Exing B & P d.o.o.

Ostali završni radovi

Beograd

Putevi a.d.

Izgradnja puteva i autoputeva

Užice

China Shandong International Economic&Technical

China Road And Bridge Corporation Serbia

CRIC

Izgradnja železnica

Rudarstvo

RTB Bor

Delatnost holding kompanija

Bor

L.C. LECE d.o.o.

Beograd

Javna preduzeća

Gradske pijace JKP

Iznajmljivanje vlastitih ili znajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Beograd

JP EPS

Površinski kopovi

Novosadska Toplana d.o.o.

Javno komunalno preduzeće

Novi Sad

Nuklearni objekti Srbije

Vinča, Beograd

Vodovod i kanalizacija JKP

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Kragujevac

Budžetski korisnici

Grad Novi Sad

Grad Leskovac

Grad Vranje

Usluge i ostale delatnosti

Luka Novi Sad

Novi Sad

Lasta a.d.

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

Beograd

DSD Euroline d.o.o.

Drumski prevoz tereta

Beograd

Zastava Istrabenz Lizing d.o.o.

Finansijski lizing

Beograd

Hilton

HTT Palisad ad

Državna lutrija Srbije

Udruženje Crveni Krst Srbije

Porsche Finance Group Serbia

Bilo bi nam zadovoljstvo da u neposrednom razgovoru predstavimo usluge iz naše delatnosti.

Prof. dr Milovan Filipović, direktor